Despre Dan Iacob

Notă biografică DAN IACOB

Născut la 14 februarie 1960, în oraşul Piatra Neamţ, a  absolvit Liceul Petru Rareş în anul 1979 şi Facultatea de Transporturi Bucureşti, promoţia 1985. L-a întâlnit, în august 1986, la Păltiniş, pe filosoful Constantin Noica, în urma unui scurt dialog epistolar. Sub influenţa operei lui şi a altor câtorva vârfuri ale culturii româneşti interbelice (Lucian Blaga, Mircea Eliade, Mircea Florian, Vasile Lovinescu, Mircea Vulcănescu, Dumitru Stăniloae) s-a format, ca autodidact, după 1989 deschizându-i-se şi orizontul teologiei (Vladimir Losky, Paul Evdokimov, Serghei Bulgakov, Nichifor Crainic etc.)

La începutul anilor `90 a frecventat, pentru un an, cursurile Facultăţii de Teologie din Iaşi, continuând, mai apoi, lecturile teologice în particular. În anul 2001 i-a apărut, la editura Nona din Piatra Neamţ, eseul Neodihnirea de fiinţă, în anul 2004, la editura Timpul din Iaşi, volumul Lasă-te locuit, în anul 2010, la editura Cetatea Doamnei din Piatra Neamţ, volumul Pecetea şi, în colaborare, volumul Drumuri prin memorie, semicentenarul unui mod de a fi, în anul 2011, la editura Eikon din Cluj, volumul Uită-te o clipă, răsare soarele, jurnal de idei, stări şi lecturi şi în anul 2013, la aceeaşi  editură, volumul Această lume nu e o concluzie. La începutul anului 2015 i-a apărut, la editura Conta din Piatra Neamţ volumul Iisus Hristos. Creştinismul. Biserica: o antologie de autori, texte şi teme din al doilea mileniu, rod al muncii de trei decenii.

A colaborat timp de doi ani (2004-2006) la Suplimentul literar şi artistic al ziarului Monitorul de Neamţ şi, timp de un an (2006- 2007), la săptămânalul Ochiul Public, le revistele Antiteze şi Conta. Căutările sufleteşti, spirituale, l-au apropiat de grupul de discipoli ai lui Vasile Lovinescu, de Athos, unde a stat nouă zile în toamna anului 2004 şi cinci zile în toamna anului 2007, de Ţara Sfântă, unde a făcut un pelerinaj în perioada sărbătorilor de Paşti ale anului 2007.

În prezent lucrează la Biblioteca Judeţeană G.T. Kirileanu (după ce s-a neodihnit cincisprezece ani în fabrici şi uzine şi nouă ani la Teatrul Tineretului), unde conduce un Atelier de teatru lectură şi rostire artistică, şi, începând cu luna ianuarie a anului 2015, un Atelier de dialoguri pe teme legate de spiritualitate, sub titlul Cult-Cultură.

Tot în anul 2015 a apărut, la editura Eikon din Bucureşti, volumul de eseuri De la Nistru pân’ la Nisa şi ls editura PapiruS Media din Roman volumul de poezii Douăzeci şi opt de trepte ale realului.

Dincolo de toate acestea se simte, aşa cum îi place să spună, un neodihnit de fiinţă, în căutarea Sinelui şi a Dumnezeului – Om, Iisus Hristos.

Din anul 2012 este membru al Uniunii Scriitorilor din România


Curriculum Vitae

Nume şi prenume: Iacob Dumitru

Nume de scriitor: Dan Iacob

Data naşterii: 14 februarie 1960

Studii (calificare de bază, calificări suplimentare): Facultatea Transporturi, Institutul Politehnic Bucureşti, 1985

Limbi străine (nivel scris, vorbit): franceză, nivel mediu, vorbit

Activitate profesională (alta decât în bibliotecă):

 • 2000-2008 Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, Şef Serviciu Administrativ-Producţie
 • 1996-2000 S.C. Kober S.R.L. Responsabil mijloace fixe
 • 1985-1996 S.C. COMRE S.A. Piatra Neamţ, inginer stagiar, inginer proiectant

Vechime în bibliotecă (activitate, servicii la care şi-a desfăşurat activitatea, perioade etc.):

 • Octombrie 2013 – prezent „Compartimentul Imagine şi Patrimoniu”
 • Octombrie 2011 – septembrie 2013 „Birou Îndrumare Metodică, Completarea şi Prelucrarea Colecţiilor”
 • Septembrie 2010 – Septembrie 2011 „Secţia Împrumut Carte pentru Adulţi”
 • Februarie 2009 – Septembrie 2010 „Secţia Audio-Vizual”
 • Decembrie 2008 – Ianuarie 2009 Perioadă stagiu

Cursuri de perfecţionare în bibliotecă:

 • 24 – 28 august 2009, Buşteni, „Comunicarea în bibliotecă”
 • 26 – 30 august 2011, Buşteni, „Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă”
 • 10 – 21 octombrie 2011, Piatra Neamţ, „Convocarea I”
 • 19 – 30 martie 2012, Piatra Neamţ, A.N.B.P.R, „Convocarea a II-a, Calificare/perfecţionare în ocupaţia de bibliotecar”

Cărţi, studii (autor, co-autor, colaborator):

Autor al volumelor:

 • Neodihnirea de fiinţă” Editura „Nona”, Piatra Neamţ 2001
 • Lasă-te locuit” Editura „Timpul”, Iaşi 2004
 • Pecetea” Editura „Cetatea Doamnei”, Piatra Neamţ 2010
 • Uită-te o clipă, răsare soarele” Editura „EIKON”, Cluj-Napoca, 2011
 • Această lume nu e o concluzie” Editura „EIKON”, Cluj-Napoca, 2013
 • De la Nistru pân la … Nisa – jurnalul unui bibliotecar”, Editura EIKON, Bucureşti, 2015
 • 28 de trepte ale realului”, Editura „Papirus Media”, Roman, 2015.
 • Iisus Hristos. Creştinismul. Biserica: o antologie de autori, texte şi teme din mileniul al II-lea”, Editura „Conta”, 2015.

Coautor al volumului „Drumuri prin memorie, semicentenarul unui mod de a fi” Editura „Cetatea Doamnei”, Piatra Neamţ 2010

Participări semnificative la manifestări naţionale, internaţionale:

 • Colocviile de la Putna”, august 2011, august 2014, august 2015.
 • Centenar Nicolae Steinhardt”, Bistriţa, noiembrie 2012
 • Bacoviana”, ediţiile 2012, 2013, 2014, 2015.
 • Avangarda XXII”, ediţia 2015.
 • Anul UNESCO dedicat Luminii”, Arad, 2015.

Autor, co-autor la programe şi proiecte în bibliotecă, în cadrul unor organizaţii nonguvernamentale, altele:

 • Iniţiator al „Atelierului de teatru-lectură pentru vârsta a treia” în cadrul căruia s-au montat, în perioada februarie 2009- martie 2016, douăsprezece spectacole.
 • Iniţiator al „Atelierului de rostire poetică”, în cadrul căruia, în colaborare cu „Colegiul de Informatică”, a fost editat un CD cuprinzând un recitalul poetic al elevilor şi secvenţe filmate de la repetiţii. Septembrie 2010
 • Iniţiator al „Atelierului de dezbateri civice Cult-Cultură”, 2014, cu întâlniri lunare.

Apartenenţă la uniuni de creaţie, asociaţii profesionale, organizaţii nonguvernamentale cu activitate culturală, socială:

 • Membru stagiar al „Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău”, din luna aprilie 2012.

Alte preocupări, pasiuni:

 • Teatrul, scrisul, lectura.