Cristina Ştefan: Se mai scrie despre iubire

Se mai scrie despre iubire în „Ramura de liliac“, o carte de  Dan Dumitru Iacob… și este cumva anacronic să citești despre iubire în vremuri atât de sumbre… eu am citit-o și v-o recomand pentru tonicul din ea…

Dan Iacob a scris o carte-confesiune la tema cea mai răspândită în lumea artelor, iubirea. Apărută cu subtitlul Povestea unei iubiri în pârgul vieții, la Editura Eikon, 2019, în ediție revizuită, cartea cuprinde o succintă prezentare a lui Vianu Mureșan și un incipit alcătuit din citate celebre, precum și un cuvânt al autorului ca un corolar al întregului volum: „Iubirea este rugăciune, este realul, viața, adevărul.”

Structurată cumva didactic, tematica este abordată pe mai multe direcții și în atmosferă meditativă, ca de la un mentor, o fostă profesoară universitară, Cristina, către o nouă prietenă cunoscută la căminul de bătrâni, asistenta Emanuela. Nici titlul cărții, nici numele personajelor nu sunt alese întâmplător ci au conotații religioase iar Ramura de liliac este, nici mai mult nici mai puțin, alintul lui Eminescu pentru Veronica lui. Cele două personaje dialoghează, diferența de cultură și de mentalitate este adânc trasată. În timp ce Cristina îi povestește iubirea sa cu bărbatul drag, Klimt (numele pictorului important în viața lor de îndrăgostiți) iar povestirea parcurge un dens itinerar cultural și educativ, Emanuela, la cei treizeci de ani ai săi, se află încă în căutarea sensului vieții, deocamdată preferând  „mâncarea, băutura și sexul”.

Acțiunea povestirii se desfășoară orizontal, plat, mizând pe documentare, pe latura romantică, lirică ( foarte multe citate de poezie) precum și comentarii la scrieri și autori de asemenea la tema iubirii. De la Platon la Eminescu, de la Osho la Camus, parada subiectelor dezbătute face din povestire un compediu al iubirii scrise, dar și pictate, dar și compuse muzical. O frescă a marelor nume din cultură dedicate iluminării unui ucenic dornic de a înțelege și de a învăța iubirea. Densitatea predării de către Cristina, părelnic exacerbată, este contracarată de replicile Emanuelei, la fel, părelnic nepregătită: „Nu înțeleg, nu prea știu, mai am o întrebare, câte lucruri interesante știi, ce frumos le spui…” etc. Acestea sunt reale trambuline pentru Cristina, pentru a se adânci mai mult pe latura eseistică a confesiunii sale. Dacă au sau nu un scop toate aceste ore de dialog peregrin prin cultul iubirii, ne putem întreba la finalul lecturii…Răspunsul poate veni din chiar considerentul autorului, transpus în personajul feminin principal, cu propriile sofisme, interpretări ale miturilor, religiilor, scrierilor, artei picturale, poeziei…

Din multitudinea reprezentărilor iubirii în literatură, asociate de-a lungul mileniilor cu bucuria, cu așteptarea, cu melancolia, îndoiala, sau poate disperarea, frustrarea, gelozia, Dan Iacob alege un vector mai puțin folosit, mai complicat, mai rafinat: iubirea spirituală între doi oameni cu preocupări de lectură și scris, dar două suflete gemene. Cristina spune la un moment dat: „A te lăsa locuit de celălalt, a fi martorul vieții lui, iar el martorul vieții tale, iată nivelul la care năzuiesc să trăiască sufletele gemene.” Nu este lipsită de importanță și viziunea autorului prin prisma religiozității, unde influența aparițiilor recente polițisto-conspiraționiste din genul Dan Brown îl influențează vizibil pe autor.

Foarte multe surse de lectură constituie reperele acestor lecții având ca susținere o poveste de iubire. Vorbim în această carte de iubirea ca artă, iubirea care se poate eterniza, manifestată ideatic, iubirea ca absolut. Sunt chipuri diferite în care acest sentiment de mișcare a soarelui și a altor stele a fost tratat de literatură, dar în Ramura de liliac, Dan Iacob încearcă o reconstituire a fațetelor diferite ale iubirii așa cum a fost ea zugrăvită în scrierile lumii, în ipostazele sale, dar accentuându-i posibilitatea fundamentală: cea de atingere a absolutului. Cred că importantă este ideea dominantă a cărții prin care iubirea poate atinge comuniunea perfectă între doi oameni și prin acest nivel devine nepieritoare și absolută.

Cristina Ștefan, iunie 2020

Faptele Spiritului – o laudatio doamnei Roxana Cristian

În ziua de 14 iulie 1984 trecea în “Ţara de Dincolo”, la vârsta de 79 de ani, într-o cameră a spitalului din Fălticeni unde fusese, cândva, un paraclis, Vasile Lovinescu, cel care, pornind de la opera lui René Guénon, a reuşit să contureze, prin cărţile sale, rădăcinile spirituale, tradiţionale, ale acestui neam. „Dacia hiperboreană”, „Creangă şi creanga de aur”, ” Jurnal alchimic”, „Monarhul ascuns”, “Incantaţia sângelui”, sunt numai cateva titluri dintr-o serie de volume ce n-ar trebui să lipsească din biblioteca intelectualului român.

Vasile Lovinescu socotea ţinuturile românesti, prin geografia  şi  evoluţia lor, un important centru hiperborean, având o viaţă tradiţională care s-a menţinut, cu mici modificări, până la începutul secolului al XIX-lea, când, odată cu mişcările revoluţionare, România a trecut, încet dar sigur, de sub influenţa Orientului, fie ea  turco-islamică sau ruso-ortodoxă, sub aceea a Occidentului profan, în plină decadenţă spirituală.

Pe aceste meleaguri, Centrul Spiritual de care vorbeşte Vasile Lovinescu  şi-a lăsat vestigiile în numeroase urme arheologice (ceramica de Cucuteni, de exemplu), în folclor (basme şi balade),  monumente megalitice (Babele).

Ocultarea accentuată a centrului tradiţional românesc s-a produs, afirmă autorul citat, după revoluţia de la 1848, dar mai ales după anul 1877; după Primul Război Mondial ocultarea era aproape completă.

În acest context, arată Florin Mihăescu, unul din discipoli, putem avea acces, prin cunoaşterea şi asimilarea teoretică a operei lui René Guénon şi Vasile Lovinescu, la o „pregătire tradiţională suficient de intensă pentru a echivala cu o iniţiere virtuală, luând desigur ca suport practica integrală a exoterismului creştin. În paralel, trebuie intensificată atât cunoaşterea doctrinară, cât şi trăirea efectivă a simbolurilor, într-o încercare de ritualizare a existenţei”. Dar nu despre înţelesurile adânci ale paginilor scrise de Vasile Lovinescu vreau să vorbesc în aceste rânduri,   ci despre atmosfera de la întâlnirile de la Fălticeni, întru amintirea lui.

Taina unui chip al lui Stefan cel Mare

În anul 2015, la  Colocviulul închinat memoriei acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta,  doamna Ioana Beldiman  a prezentat comunicarea Volto Santo di Lucca, sursă a portretului lui Ștefan cel Mare de la 1797, făcând o interesantă apropiere între pictura înfățișându-l pe

Ștefan Voevod, comandată de egumenul Sfintei Mănăstiri Putna, Paisie Ioanovici, și executată de „smeritul Vasile Popovici din Târgul Sucevii la leat 1797 fevrar 28” şi o lucrare din aria italiană, crucifixul – relicvar Volto Santo de la Lucca, conturând un triunghi ce leagă trei lucrări:

  1. crucifixul romanico-bizantin de la Lucca,
  2. litografia romantică (1822–1823), reprezentându-l pe Ștefan cel Mare, de Gh. Asachi și
  3. pictura în ulei pe pânză Ștefan Voevod de Vasile Popovici (1797), apropiată de stilistica unei icoane pe lemn din zona Bucovinei.

Piesa de cult păstrată în Catedrala San Martino din Lucca este venerat din anul 7824, accreditându-se  ideea imaginii acheiriopoietice a crucifixului-relicvar, respectiv imagine nefăcută de mână umană. Dobândind valoarea de simbol al orașului Lucca, imaginea a fost răspândită în întreaga Europă. Atrag atenția trăsăturile somatice orientalizante ale figurii: chipul prelung, întunecat, nasul lung, acvilin, ochii exoftalmici, deschiși, simbolizând înfruntarea morții prin Înviere.

În Portretul lui Ștefan Voievod, pictat în ulei la 1797, într-o viziune naivă, tipologia fizionomică aparte și expresia melancolică, pletele ondulate și lungi pe umeri, figura ușor înclinată spre umărul drept, dispunerea și iconografia podoabelor sugerând o sursă de plecare de prestigiu, un model pe care artistul bucovinean l-a preluat. Comanda Mănăstirii Putna a putut să fie executată avându-se ca punct de plecare crucifixul Volto Santo di Lucca, intermediat de o imagine circulând în Europa catolică, ajungând și în proximitatea zonelor ortodoxe.  Aura sfințeniei chipului christic se cerea transferată legendarului erou al Moldovei. Zugravul a operat translarea de identitate christică către voievodul Moldovei, înconjurându-i chipul încoronat printr-un nimb de raze cu efect de miracol și sacralitate. Vasile Popovici realiza practic sanctificarea lui Ștefan cel Mare, așa cum aspira probabil și egumenul comanditar. Mai multe surse ne vorbesc despre existența la Mănăstirea Putna a unui portret al lui Ștefan Voievod, anterior momentului 1797. Acest vechi portret a fost neîndoielnic modelul pe care Popovici l-a „copiat”.  Către 1822, la rândul său, Gheorghe Asachi se inspiră după „originalul din Mănăstirea Putna” spre a realiza chipul romantic, imaginar al domnitorului în litografia conservată la Cabinetul de Stampe al Bibliotecii Academiei. Nu este exclus ca „originalul” amintit în inscripţia lui Asachi să fi fost tabloul vechi, cel menționat atât de inventarul din 1796 cât și un an mai târziu, de Popovici. Mihai Eminescu, rememorând o vizită la Mănăstirea aduce o mărturie interesantă: pe de o parte descrie, comentând cu spiritul său de pătrundere inegalabil, portretul lui Ștefan (descrie pictura lui Vasile Popovici, dar nu precizează acest lucru), pe de alta evocă existența tabloului anterior, dispărut, a cărui amintire se mai păstra în memoria unui călugăr care își amintea și locul în biserică unde pictura fusese instalată.

Simbolismul crucii

Pentru creștinii ortodocși și pentru cei romano-catolici, simbolismul crucii este legat de răstignirea Mântuitorului Hristos, cel care a transformat crucea din obiect de supliciu în poartă spre cer. Se crede că Împărăteasa Elena, mama Împăratului Constantin cel Mare, a descoperit, în anul 326, la Ierusalim, lemnul Crucii de pe Golgota. Sinodul VII Ecumenic, care a avut loc la Niceea, în anul 787, a stabilit că modelul de cinstire a Sfintei Cruci este asemenea cu cinstirea Sfintelor Icoane, ea reprezentând semnul distinctiv şi plin de putere al credinţei şi evlaviei creştine. Bisericile creştine tradiţionale sunt construite în formă de cruce şi poartă crucea în vârf, ca semn identitar şi sfinţitor.

“Prin vertical ei, crucea semnifică legătura dintre cer şi pământ, aspiraţia spre cele înalte, rectitudinea vieţii străluminate de credinţă. Orizontala ei semnifică îmbrăţişarea atotcuprinzătoare a lumii prin iubire jertfelnică, chemarea şi adunarea ( ekklesia) tuturor în jurul axei sfinte care duce spre Cer. Punctul de întretăiere a orizontalei cu verticala  semnifică centrul esenţial al existenţei noastre, buna aşezare în taina mântuirii, care este posibilă prin con-lucrarea în har a omului cu Dumnezeu, prin racordarea materiei la spirit şi a spiritului creat (sufletul omenesc) la spiritul necreat (Duhul Sfânt)”[1]

În bisericile apărute odată cu Reforma lui Martin Luther de la începutul secolului al XVI-lea, crucea este privită într-un mod diferit, deoarece protestantismul acceptând  ca rădăcină doctrinară doar Sfânta Scriptură nu şi Sfânta Tradiţie, cultul Sfintei Cruci ţinând de Sfânta Tradiţie, acceptată de bisericile ortodoxe şi romano-catolice. Astfel, în religia protestantă  crucea nu are simbolismul pe care l-a căpătat în  bisericile tradiţionale.

Dincolo de abordările simbolice prezente în sistemele teologice, în rândurile ce urmează vom încerca să arătăm, pornind de la cartea lui René Guénon, „Simbolismul crucii“, apărută la București, la Editura Herald, în anul 2012, că acest simbol  are o arie de răspândire mult mai vastă decât cea prezentă în creștinism.

„Crucea este un simbol care, sub diverse forme, se întâlnește aproape pretutindeni, și asta din cele mai vechi timpuri; prin urmare, ea este foarte departe de a aparține în mod propriu și exclusiv creștinismului, cum ar putea fi tentați să creadă unii. Trebuie spus chiar că creștinismul, cel puțin sub aspectul său exterior și îndeobște cunoscut, pare a fi pierdut întrucâtva din vedere caracterul simbolic al crucii până la a nu o privi decât ca pe semnul unui fapt istoric. În realitate, aceste două puncte de vedere nu se exclude câtuși de puțin, cel de-al doilea nefiind într-un anumit sens decât consecința primului“[2].

„În particular, putem spune că Hristos a murit pe cruce în virtutea valorii simbolice pe care crucea o are în ea însăși și care i-a fost recunoscută, întotdeauna, de toate tradițiile; astfel că, fără a-i diminua cu nimic semnificația istorică, aceasta poate fi privită ca fiind derivată din valoarea ei simbolică“[3].

Simbolismul metafizic al crucii

          René Guénon atrage atenția asupra faptului că majoritatea doctrinelor tradiționale simbolizează realizarea „Omului universal“ (care nu există decât virtual, în genul unui arhetip ideal), printr-un semn ce este pretutindeni același, deoarece face parte din semnele legate  de Tradiția primordială. Acest semn este semnul crucii, el reprezentând modul în care este atinsă realizarea „Omului Universal“, prin comuniunea perfectă a totalității stărilor ființei.

„Dubla desfășurare a ființei poate fi privită ca efectuându-se pe de o parte orizontal, adică la un nivel sau treaptă de existență determinată, și pe de altă parte vertical, adică în suprapunerea ierarhică a tuturor treptelor“[4].

„Centrul crucii este punctual în care se conciliază și se rezolvă toate opozițiile; în acest punct se stabilește termenilor contrari, care, în realitate, nu sunt contrari decât conform punctelor de vedere exterioare și particulare ale cunoașterii distinctive. Din activitatea Principiului derivă toate activitățile particulare“[5].

Arborele din mijloc

          Un alt aspect al simbolismului crucii, ne atrage atenția René Guénon, este acela care o identifică cu „Arborele din Mijloc“, unul din numeroasele simboluri ale „Axei Lumii“.  „Linia verticală a crucii, imagine a acestei axe,  trebuie luată în considerare în mod principial: ea constituie trunchiul arborelui, în vreme ce linia orizontală formează crengile lui. Acest arbore se înalță în centrul lumii, sau mai degrabă al unei lumi, adică al domeniului în care se desfășoară o stare de existență, de felul stării umane. În simbolismul biblic, «Arborele Vieții» este plasat în mijlocul «Paradisului terestru», care reprezintă, la rândul său, centrul lumii noastre“[6]

Pe de altă parte, ne reamintește René Guénon, însăși crucea lui Hristos este identificată, în mod simbolic, cu „Arborele Vieții“, iar „ după o «legendă a Crucii» din Evul Mediu, ea ar fi fost făcută din lemnul «Arborelui Științei», așa încât acesta, după ce a fost instrumentul «căderii», ar fi devenit instrumentul «mântuirii». Se exprimă aici conexiunea acestor două idei de «cădere» și «mântuire», oarecum inverse una față de cealaltă, ca o aluzie la restabilirea ordinii primordiale“[7].

Nu putem vorbi de simbolismul crucii, fără a ne referi la opera fundamentală a lui Mircea Eliade, „Istoria credinţelor şi ideilor religioase”.  În volumul al II-lea, regăsim subcapitolul intitulat „Crucea şi  Arborele vieţii”. Îndrăzneaţă, afirmă autorul, „este asimilarea de către imageria, liturghia şi teologia creştină a simbolismului Arborelui Lumii. În acest caz, avem de-a face cu un simbol arhaic şi universal răspândit. Crucea, făcută din lemnul Arborelui binelui şi răului, este identificată sau se substituie Arborelui Cosmic; ea este descrisă ca un arbore care urcă de pe pământ în cer, copac veşnic ce stă în  mijlocul cerului şi al pământului, sprijină cu tărie Universul, arborele vieţii plantat pe Golgota. Numeroase texte patristice compară Crucea cu o scară, cu o coloană sau un munte, expresii caracteristice pentru Centrul Lumii. Este o dovadă că imaginea centrului se impunea firesc imaginaţiei  creştine”.

În volumul „Sensuri metafizice ale crucii”, apărut la Editura Hzmanitas în anul 2007, volum ce sintetizează lucrările unui colocviu dedicat simbolismului crucii în opera lui René Guénon, desfăşurat la Colegiul Noua Europă, în perioada ianuarie-mai 2002 seafirmă: „Tot ce se vede, tot ce alcătuieşte structura lumii create e o expresie a crucii. Lumea, în mod natural, ilustrează această structură a Posibilităţii universale, organizată pe dimensiunile crucii „[8].

Bibliografie

1.Codrescu, Răzvan, „O introducere în creştinism”. Bucureşti: Editura Christiana, 2016.

2.Eliade, Mircea, „Istoria credinţelor şi ideilor religioase“. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,1986.

3.Guénon, René,  „ Simbolismul crucii“. București: Editura Herald, 2012.

4.Manolescu, Anca, Andrei Pleşu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, „Sensuri metafizice ale crucii”. Bucureşti: Editura Humanitas, 2007.


[1] Răzvan Codrescu, O introducere în creştinism, Bucureşti, Editura Christiana, 2016, p. 281.
[2] René Guénon, Simbolismul crucii, București, Editura Herald, 2012, p. 12.
[3] Op. Cit. p. 14.
[4] Op. cit. p. 29.
[5] Op. cit. p. 63.
[6] Op.cit. p. 79.
[7] Op. cit. p. 82.
[8] Anca Manolescu, Andrei Pleşu, Horia-Roman Patapievici, Gabriel Liiceanu, Sensuri metafizice ale crucii, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007. p. 123.

 

Harari, Yuval Noah – Sapiens: Scurta istorie a omenirii. Iasi: Editura Polirom, 2017.

Yuval Noah Harari, născut în anul 1976, este profesor de istorie universală în cadrul Departamentului de Istorie al Universității Ebraice din Ierusalim și are un doctorat în istorie la Universitatea Oxford. Este autorul cărților de succes internațional Sapiens: Scurtă istorie a omenirii (2011, tradusă în românește în 2017), Homo Deus: Scurtă istorie a viitorului (2015, tradusă în românește în 2018) și  21 gânduri despre secolul al 21-lea (2018). Cărțile lui au fost traduse în peste patruzeci de limbi.

Cartea Sapiens: Scurtă istorie a omenirii, pe care v-o prezentăm astăzi, este structurată în patru părți și un epilog. Părțile au titlurile: Revoluția cognitivă, Revoluția agricolă, Unificarea umanității, Revoluția științifică, iar epilogul are titlul: Animalul care a devenit zeu.

Volumul este scris din perspectiva teoriei evoluționiste. „Apariția unor noi moduri de a gândi și a comunica, în perioada cuprinsă între acum 70.000 și 30.000 de ani, constituie Revoluția Cognitivă. Ce anume a cauzat-o? Nu știm sigur. Teoria cea mai răspândită susține că niște mutații genetice întâmplătoare au modificat structura internă a creierului sapiens-ilor, permițându-le să gândească în moduri fără precedent și să comunice utilizând un tip de limbaj cu totul nou. Am putea să-i spunem mutația „Pomul Cunoașterii”. De ce a avut loc mai degrabă în ADN-ul sapiens-ilor decât în acela al neanderthalienilor? Tot ce putem spune e că a fost o pură întâmplare. Dar este mai important să înțelegem consecințele mutației „Pomul Cunoașterii” decât cauzele ei“. (op. cit. pp. 28-29)

Dancu, Vasile Sebastian – Politically incorrect: scenarii pentru o Romanie posibila. Cluj-Napoca: Editura Scoala Ardeleana, 2017.

Vasile Sebastian Dâncu (n. 1961) este un eseist, traducător, sociolog dar și om politic român, absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie, secția Filosofie, a Universității din Cluj-Napoca, cu un doctorat în sociologie. Este Prof. univ. dr. la Universitatea din București dar și la cea din Cluj, a fost senator în Parlamentul României, observator și deputat în Parlamentul European. Dintre cărțile pe care le-a scris amintim: „Țara telespectatorilor fericiți. Contraideologii“, eseuri, 2000; „Patrie de Unică Folosință. Eseuri de critică sociologică“, 2010; „O Românie interioară“, eseuri, 2013.

Volumul pe care vi-l recomandăm astăzi este structurat în cinci capitole: „Politica“, „Statul“, „Societatea“, „Cultura“, „Noi“.

„Lucrul cel mai important pe care trebuie să-l stabilim încă de la început este acela că societatea are ca scop dezvoltarea individului, nu urmărește abstracțiuni sau obținerea unui PIB cât mai mare sau o creștere economică constantă de la an la an. Libertatea omului, bunăstarea și fericirea lui sunt mizele întregii omeniri. Și tot ce nu se integrează acestui scop este doar trădare sau inutilitate socială, este vânare de vânt. Trebuie să începem prin a crede în aceste forme ale fericirii umane și să renunțăm la a crede că sunt mai importante partidul, corporațiile, statul sau Europa. Fericirea oamenilor este cea mai importantă, liniștea lor și sentimentul că sunt membrii unei comunități, și nu străini sau tolerați în lume, sunt esențiale. (…)

Patapievici, Horia – Roman: Doua eseuri despre Paradis si o incheiere. Bucuresti: Editura Humanitas, 2018.

Pe 18 martie 2019, Horia-Roman Patapievici a împlinit 62 de ani, prilej cu care profesorul și criticul literar Cristian Crăciun l-a numit „cel mai strălucit intelectual român al începutului de mileniu“.

Juriul celei de-a treia ediții a Premiilor Scriitorul lunii / Scriitorul anului, alcătuit din Gabriel Chifu (președinte), Mircea Mihăieș, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Ioan Holban, Ion Simuț, Răzvan Voncu, a ales, prin vot, Scriitorul lunii octombrie 2018 pe  Horia-Roman Patapievici, „pentru contribuția la promovarea culturii române în lume, pentru publicațiile în domeniul istoriei, culturii și literaturii, publicate în țară și în străinătate, ilustrate și de recentul volum, „Două eseuri despre paradis și o încheiere” (Editura Humanitas, 2018)“. La „Gala Scriitorilor Anului“ desfășurată la Iași, la sfârșitul anului 2018, Horia-Roman Patapievici, scriitor, fizician, filosof și eseist, a fost desemnat scriitorul anului 2018.

Papa Francisc – Despre lume si despre Europa: o perspectiva filosofica. Cluj-Napoca: Editura Scoala Ardeleana, 2018.

Vizita Papei Francisc în România s-a încheiat, dar ecourile ei nu se vor stinge așa ușor. Celor care vor să știe mai multe despre Sfântul Părinte, despre viața și viziunea sa asupra lumii și omului, Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ le pune la dispoziție mai multe cărți, între care amintim: Isabelle de Gaulmyn / Francisc, un papă pentru toți. București: Editura Meteor Publishing, 2006; Papa Francisc: convorbiri cu Jorge Bergoglio. București: Editura Victoria Books, 2013.

Biserica, afirmă Sfântul Părinte într-un interviu acordat revistei iezuite „La Civiltà cattolica“, „nu trebuie să fie obsedată de transmiterea dezarticulată a unei multitudini de doctrine care trebuie impuse cu insistență. (…) Noi trebuie să găsim așadar un nou echilibru, altfel edificiul moral al Bisericii riscă și el să se prăbușească precum un castel de cărți de joc“.

„Amintindu-ne faptul că Evanghelia este pe primul loc, cu mesajul de iubire și de mântuire pentru toți, el este de părere că acest echilibru trece înaintea regulii morale. Credința, explică el, este mai mult o înaintare pe cale „ un pelerinaj”, decât o adeziune la un ansamblu de doctrine“.

Cartea pe care v-o propunem astăzi este structurată în cinci capitole:

Sfantul Paisie Aghioritul. Iasi: Editura Doxologia, 2016.

Volumul propus de Editura Doxologia, al treilea din Colecţia “Duhovnicul” (primele două fiind “Viaţa Părintelui Cleopa” şi “Părintele Paisie Duhovnicul”, cărţi semnate de Arhim. Ioanichie Bălan),  reuneşte mărturiile participanţilor la cea de-a treia ediţie a Simpozionului Internaţional “Întâlnirea cu Duhovnicul”, desfăşurat la Iaşi şi la Mănăstirea Neamţ, în perioada 12-14 noiembrie 2015.

Conferenţiari invitaţi din Grecia (Arhimandriţii Theoklitos Bolkas şi Kassianos El Inati, Ieromonahul Atanasie Simonopetritul, Gheorghios Mantzaridis, Anestis Keselopoulos, prof. Athanasios Rakovalis), dar şi din România (Arhim. Ioan Harpa, Pr. prof. univ. dr. Constantin Coman, Pr. prof. univ. dr.Ioan C. Teşu, Pr. Drd. Petru Sidoreac), au reliefat aspecte din viaţa şi scrierile sfântului Paisie Aghioritul.

Aurora Liiceanu – Tanara cu parul alb: misterul Nabocov. Iasi: Editura Polirom, 2019.

După 1989, Aurora Liiceanu, (n. 1 august 1941), licențiată în psihologie, doctor în psihologie, a început să publice mai multe lucrări în acest domeniu. Căsătorită, înainte de 1989, cu scriitorul Gabriel Liiceanu, ea a lucrat în cercetare și a predat psihologie la diferite Universități din București, dar și la UQAM (Canada) sau EHESS (Franța); în prezent, este cercetător senior la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” din cadrul Academiei Române. Din cărțile publicate până acum amintim: Povestea unei vrăjitoare, Ed. ALL, 1996; Nici alb, nici negru. Radiografia unui sat românesc, 1948 – 1998, Ed. Nemira, 2000; Rănile memoriei. Nucșoara și rezistența din munți, Editura Polirom, 2003, 2012; Prevenirea și combaterea violenței în școală: ghid practic pentru directori și cadre didactice, Magdalena Balica, Ciprian Fartușnic, Aurora Liiceanu, Andreea Maruțescu, Doina Săucan, Lucian Voinea, Buzau: Alpha MDN, 2006; Dimensiuni psihosociale ale violenței domestice, în colaborare cu Doina-Stefana Saucan, Mihai Ioan Micle, Editura Academiei Române, 2008; Care pe care: femei și bărbați, în colaborare cu Alice Năstase, Editura Cărțile Tango, 2008; Patru femei, patru povești, colecția „Ego-grafii”, Editura Polirom, 2010;  Dincolo de bine, dincolo de rău, despre iubire, în colaborare cu Alice Năstase, Ed. Nemira, 2007; Prin perdea, Editura Polirom, 2009, 2012; Rendez-vous cu lumea, Editura Polirom, 2010, 2012; La taifas, Editura Polirom, 2010, 2012; Viața nu-i croită după calapod, Editura Polirom, 2011; Cuvinte încrucișate, Editura Polirom, 2012; Rănile memoriei. Nucșoara și rezistența din munți, Editura Polirom, 2012; Legături de sânge. Povestea Ioanei, Editura Polirom, 2013; Supuse sau rebele. Două versiuni ale feminității, Editura Polirom, 2013; Soacre și nurori. La cine este cheia?, Editura Polirom, 2014; Valurile, smintelile, păcatele. Psihologiile românilor de azi, Editura Polirom, 2015; Dragostea cea veche îți șoptește la ureche, Primele iubiri, Editura Polirom, 2015; Ea și El. Biografia unei relații, Editura Polirom, 2016; Madlena , Editura Polirom, 2017; Putere și sînge. O aventură indiană, Editura Polirom, 2018;