Krishnamurti, 35 de ani de nemurire

Jiddu Krishnamurti s-a născut pe 12 mai 1895 în India și a trecut în veșnicie pe 17 februarie 1986, în S.U.A. Anul acesta comemorăm 35 de ani de când a plecat, fizic, dintre noi.

În anul 1981, prin mijlocirea Lilianei Andreescu și a Getei Angheluță, Dumnezeu să le odihnească în pace, am aflat de Krishnamurti, de cărțile scrise pe baza cuvântărilor lui. La un moment dat, la un anticariat din Bucureștiul acelor ani, am găsit tipărită, în perioada interbelică, o conferință a lui. Aveam să aflu, mai apoi, că în anul 1930 ajunsese și la noi în țară, stârnind invidia și critica unui Nae Ionescu, cel ce se voia liderul necontestat al noii generații.  După anul 1989 a început să-i fie tradusă opera și în limba română: i-am citit cărțile, le-am comentat, le-am subliniat, am folosit mici fragmente din ele în scrierile mele, iar în romanul „Intrusul”, de Marin Preda, am regăsit câteva pagini despre Krishnamurti, datorate prezenței unui personaj pe nume Sorana (Țopa), o femeie cu totul specială, actriță, mare glorie a Naționalului bucureștean, femeie de care s-au îndrăgostit Mircea Eliade și Emil Cioran. Sunt legat cu multe fire de viața și opera lui Krisnamurti, de viața și opera celor care mi l-au descoperit, de aceea m-am gândit că ar fi nimerit să-l readuc în atenția voastră, a cititorilor.

Să începem cu începutul; ocultistul și teosoful Charles Webster Leadbeater l-a întâlnit pe Krishnamurti în anul 1909, la sediului Societății Teosofice de la Adyar, Madras. A afirmat atunci că tânărul are o aură extraordinară, susținută de lipsa egoismului. Urmând învățămintele acestui clarvăzător, Krishnamurti a fost luat sub protecția mai multor conducători spirituali, care i-au prezis că va deveni educatorul generațiilor viitoare; a deprins arta meditației, a practicat sportul, a învățat să vorbească limba engleză și italiană, manifestând și calități de mecanică (reușea să desfacă și să reasambleze mașinării complicate). A fost crescut sub tutela lui Annie Besant și a lui Leadbeater, lideri ai Societății Teosofice de la acea vreme; Krishnamurti, au crezut ei, este „vehiculul” prin intermediul căruia se va manifesta un așteptat profesor al lumii, un nou Mesia. Câțiva ani mai târziu, Krishnamurti a respins această idee,  dizolvând „Ordinul Stelei”, o organizație  înființată spre a susține teza celor doi teozofi. În aprilie 1911, el a fost luat, împreună cu fratele său, în Anglia. În anul 1925, în urma morții fratelui, Krishnamurti traversează o gravă criză psihologică, în timpul căreia începe să se îndoiască de toate valorile așa zis spirituale; se eliberează de tot ceea ce învățase, iar în acest gol interior, în această stare de moarte față de elementele structurale ale trecutului său psihologic, a erupt „binecuvântarea ce se realizează numai într-o stare de liniște autentică, a avut loc erupția explozivă a iubirii”. Această experiență a însemnat pentru el o înnoire spirituală, o revoluție, o profundă mutație. Acum a realizat că menirea lui nu este aceea de a fonda o nouă mișcare religioasă, un nou sistem filozofic, care să înrobească și să condiționeze și mai mult mințile oamenilor, iar  în urma acestei revoluții lăuntrice a dizolvat, așa cum am amintit, Ordinul Stelei, declarându-se, începând cu anul  1928,  independent față de orice fel de organizație. În anul 1930, pe 22 decembrie, Krishnamurti ajunge să conferențieze și în  România, la Ateneu „Omul, afirma el atunci, trebuie să aspire a pierde simțul eului, care îi ascunde adevărul și-l impiedică a răzbi până la el. Să nu cădem în greșeala de a situa adevărul în afară de noi înșine. Adevărul se găsește acolo unde nu este ego, unde nu este ˂eu˃. (…)  Pentru ce să-ți pui speranța în viitor? Pentru ce să scrutezi trecutul ? Trecut, prezent, și viitor sunt irealități. Omul care se încrede în timp, este prins în nălucirea lui. Interesul este să trăiești în Prezentul etern, în care omul concentrat, într-un echilibru perfect, știe să prindă adevărul. Adevărul lasă pe oameni indiferenți, pentru că ei nu știu că fără el nu pot fi fericiți. Ei caută fericirea, nu adevărul și de aceea fericirea fuge de ei. Ceea ce spun este experiența mea, adevărul pe care-l trăiesc, adevărul pe care toți oamenii trebuie să-l împlinească. Această desăvârșire nu este rezervată unei elite de initiați, de supra-oameni: pentru mine nu există supra-om. Adevărul nu este apanajul vreunui Centru anumit, nu este deținut de vreo asociație, de o instituție, de o biserică sau o academie. Adevărul nu se cumpără, nu se vinde, nu se dobândește prin merite. Adevărul este! Și e deajuns să fii om, spre a participa la esența lui”.

După o perioadă dificilă, marcată de nenumărate confruntări, în anul 1946 îi întâlnește pe Aldous Huxley și pe Charles Morgan, împreună cu care va fonda în California, la Ojai, o școală; Huxley i-a prefațat lucrarea „Prima și ultima libertate”. Începând cu anul 1974, mesajului sau a început să intereseze și elita intelectuală a planetei, Krishnamurti întâlnindu-se, de atunci,  de două ori pe an, în Anglia și în California, cu savanți iluștri: Kapra, care a condus Centrul de studii nucleare de la Geneva, David Bohm, profesor de fizică la o universitate din Londra, specialiști în neuropsihiatria și anatomia creierului. Krishnamurti, fondatorul unor școli în India, America și Anglia, încercând să-i orienteze pe elevi să-și cultive facultățile creative, spre a deveni ființe creatoare, nu simpli imitatori, încercând să trezească în ei facultatea atenției și a observării clare. Krishnamurti a subliniat necesitatea unei revoluții interioare, revoluție care nu poate fi adusă de nicio entitate externă, fie ea religioasă, politică sau socială. El nu s-a simțit atașat de nicio naționalitate, castă, religie sau filozofie, și-a petrecut viața călătorind prin lume, vorbind grupurilor de oameni și indivizilor, iar multe din discuțiile sale au fost publicate, prin transcriere, în volume: „Prima și ultima libertate; „Unica revoluție”; „Trezirea inteligenței”; „Guru și sensul căutării”;„Sfârșitul timpului”;„Comentarii asupra vieții; „Caietul lui Krishnamurti”. Ultima sa discuție publică a avut loc la Madras, India, în ianuarie 1986, cu o lună înainte de moarte. Învățăturile lui au influențat gândirea multor personalități, dintre care amintim pe Kahlil Gibran, Aldous Huxley, Henry Miller, Bruce Lee, Jackson Pollock, David Bohm, Joseph Campbell, Deepak Chopra, Indira Gandhi și Eckhart Tolle. După primul război mondial, Krishnamurti a vizitat mai multe țări, printre care și România, unde a ținut discursuri. În anul 1985 i s-a conferit Medalia pentru pace a O.N.U. Krisnamurti nu a obosit să repete că oamenii nu au nevoie de dogme, ritualuri și maeștri spirituali, spre a ajunge la iluminare. Simplitatea spiritului, afirma el, „este lucrul cel mai mare și mai greu de dobândit; dar pentru a fi simplu, trebuie să fi trecut prin mari experiențe”.

Acum, când planeta este zguduită de pandemie, de crize de tot felul, între care cea mai acută cred că este criza lăuntrică, acum, când mass-media ne manipulează, insuflându-ne frica prin faptul că dă dimensiuni exagerate acestei pandemii, cred că și moștenirea lui Krishnamurti ne poate ajuta să regăsim drumul spre libertatea interioară, să depășim criza lăuntrică, orizontul înstrăinării, al singurătății și disperării.

„Doar când voi fi  liber de toate credințele, voi afla dacă există suflet, spirit. Uită de  Ramana Maharashi, de Ramakrishna. Ce valoare are viața lor pentru tine? Ai de trăit viața ta, nu pe a lor!  Ceva ce nu se poate experimenta nu poate fi spus, cuvântul nu este faptul în sine. Dacă trăiești prin cuvinte, rămân doar cuvintele. Cuvântul nu este faptul real; dacă spui ˂copac˃ cuvântul ˂copac˃ nu este copacul real. Pot descrie ce este eternitatea, dar cuvântul nu este eternitatea. Avem lideri religioși și lideri politici. De ce avem nevoie de lideri ? Ramakrishna, sau oricare alt guru, de ce-l urmezi? Odată ce ai realizat că ești responsabil pentru tine, că ești într-o junglă în care  va trebui să-ți tai propria cale de ieșire, că nu este nimeni care să te conducă, vei  uita toate  cărțile.  În momentul în care depinzi de lideri devii slab. E important să știi cum să-i asculți pe alții, dar mai ales pe tine însuți. Dacă am știi să ne ascultăm cu adevărat, ceva extraordinar s-ar întâmpla cu noi; dacă am ști să ascultăm fără nicio prejudecată, fără nicio influență, am putea merge la rădăcina problemei,  iar adevărul s-ar revela prin sine însuși. Nu este nevoie să explorăm problemele noastre, este nevoie doar de ascultare, la fel cum ascultăm trilul unei păsări. Dacă am putea asculta muzica fără nicio interpretare, doar să ascultăm, atunci mintea s-ar clarifica de la sine. Ascultați-vă pe voi înșivă, cu intenția de a afla adevărul, dincolo concepte, de ceea ce acceptăm sau respingem, dincolo de ceea ce ne place, sau nu ne place. Trebuie să înțelegi ce înseamnă a fi lucid,  altfel nu vei fi capabil să înțelegi  deplina semnificație a atenției. ˂Lucid˃ înseamnă a fi sensibil, a fi viu în preajma lucrurilor din jurul tău, în natură, lângă oameni, culori, copaci, mediu, structură socială; să fii lucid de tot ce se întâmplă în exterior și să fii lucid de tot ce ți se întâmplă lăuntric. Dacă afli ce se întâmplă în afară și apoi te miști spre înlăuntru, ai un criteriu. Lumea este în dezordine, pentru că noi suntem în dezordine. În esență, trăiești în trecut, dar speri că trăind un ideal în viitor, vei schimba prezentul. Dar dacă ai înțelege ce să faci cu ˂ceea ce este˃, atunci viitorul n-ar avea importanță.  Eu vreau să văd ˂ceea ce este˃. Este posibil să privești ˂ceea ce este˃ fără ˂eu˃ – care este observatorul ? ˂Ceea ce este˃,  poate fi observat doar atunci când nu există ˂eul˃. Când creierul e în acțiune, există deformare. Privește la ceva fără a mișca ochii, dar cu toata grija ta, cu toată afecțiunea ta. Atunci există o observare a faptului, nu a ideii.  Abordez  ˂ceea ce este˃ cu grijă, cu afecțiune, fără a judeca, fără a  condamna și astfel ești liber de contrariu, de dualitate”.

„Nu sunt în tămâie

Asezat pe altare,

Nici în fastul ceremoniilor.

Nu sunt  în chipul cioplit,

Nici în cântarea vocii melodioase.

Nu sunt legat de teorii,

Nici corupt de credințe.

Nu sunt deținut de robia religiilor,

Nici de agonia pioasă a preoțior.

Nu sunt prins în filozofii,

Nici în puterea sectelor lor.

Nu sunt mic, nici mare,

Sunt liber.

Cântecul meu este cântecul râului

Chemat de mările deschise,

Hoinărind, hoinărind,

Sunt viața.

Nu am nici un nume,

Sunt la fel ca briza proaspătă a muntelui”.

Dan D. Iacob

„Despre valoarea premiilor literare” cu Aristotel Bunescu

Mai multe informații și judecăți despre premiile literare în interviul cu scriitorul Dan Dumitru Iacob
– Felicitări din inimă pentru Premiul „George Bălăiță”, primit acum câteva zile, din partea Filialei BACĂU a Uniunii Scriitorilor din România, pe anul 2019. Cu ce gânduri ați primit vestea?
– Premiul a fost acordat pentru cartea „Ramura de liliac : povestea unei iubiri în pârgul vieții“, apărută anul trecut, la Editura EIKON din București. Vestea m-a bucurat, pentru că țin mult la această carte. O consider cea mai bună carte a mea de până acum. Deși a fost înscrisă la secțiunea roman, cei care o vor citi vor constata că este, de fapt, un roman-eseu, o încercare de a pune în gura a două personaje feminine, o tânără de 30 și ceva de ani și o bătrână de 75 de ani, sub forma unui dialog, cele mai importante texte despre iubirea dintre un bărbat și o femeie, de la Socrate la Petru Creția. Alegând această formă de scriere am pus între paranteze exigențele impuse de eseu, dar am indicat, de fiecare dată, prin gura personajelor mele, cine este cel care a făcut o afirmație sau alta, despre iubire.

Citeşte mai departe…

Cristina Ştefan: Se mai scrie despre iubire

Se mai scrie despre iubire în „Ramura de liliac“, o carte de  Dan Dumitru Iacob… și este cumva anacronic să citești despre iubire în vremuri atât de sumbre… eu am citit-o și v-o recomand pentru tonicul din ea…

Dan Iacob a scris o carte-confesiune la tema cea mai răspândită în lumea artelor, iubirea. Apărută cu subtitlul Povestea unei iubiri în pârgul vieții, la Editura Eikon, 2019, în ediție revizuită, cartea cuprinde o succintă prezentare a lui Vianu Mureșan și un incipit alcătuit din citate celebre, precum și un cuvânt al autorului ca un corolar al întregului volum: „Iubirea este rugăciune, este realul, viața, adevărul.”

Structurată cumva didactic, tematica este abordată pe mai multe direcții și în atmosferă meditativă, ca de la un mentor, o fostă profesoară universitară, Cristina, către o nouă prietenă cunoscută la căminul de bătrâni, asistenta Emanuela. Nici titlul cărții, nici numele personajelor nu sunt alese întâmplător ci au conotații religioase iar Ramura de liliac este, nici mai mult nici mai puțin, alintul lui Eminescu pentru Veronica lui. Cele două personaje dialoghează, diferența de cultură și de mentalitate este adânc trasată. În timp ce Cristina îi povestește iubirea sa cu bărbatul drag, Klimt (numele pictorului important în viața lor de îndrăgostiți) iar povestirea parcurge un dens itinerar cultural și educativ, Emanuela, la cei treizeci de ani ai săi, se află încă în căutarea sensului vieții, deocamdată preferând  „mâncarea, băutura și sexul”.

Acțiunea povestirii se desfășoară orizontal, plat, mizând pe documentare, pe latura romantică, lirică ( foarte multe citate de poezie) precum și comentarii la scrieri și autori de asemenea la tema iubirii. De la Platon la Eminescu, de la Osho la Camus, parada subiectelor dezbătute face din povestire un compediu al iubirii scrise, dar și pictate, dar și compuse muzical. O frescă a marelor nume din cultură dedicate iluminării unui ucenic dornic de a înțelege și de a învăța iubirea. Densitatea predării de către Cristina, părelnic exacerbată, este contracarată de replicile Emanuelei, la fel, părelnic nepregătită: „Nu înțeleg, nu prea știu, mai am o întrebare, câte lucruri interesante știi, ce frumos le spui…” etc. Acestea sunt reale trambuline pentru Cristina, pentru a se adânci mai mult pe latura eseistică a confesiunii sale. Dacă au sau nu un scop toate aceste ore de dialog peregrin prin cultul iubirii, ne putem întreba la finalul lecturii…Răspunsul poate veni din chiar considerentul autorului, transpus în personajul feminin principal, cu propriile sofisme, interpretări ale miturilor, religiilor, scrierilor, artei picturale, poeziei…

Din multitudinea reprezentărilor iubirii în literatură, asociate de-a lungul mileniilor cu bucuria, cu așteptarea, cu melancolia, îndoiala, sau poate disperarea, frustrarea, gelozia, Dan Iacob alege un vector mai puțin folosit, mai complicat, mai rafinat: iubirea spirituală între doi oameni cu preocupări de lectură și scris, dar două suflete gemene. Cristina spune la un moment dat: „A te lăsa locuit de celălalt, a fi martorul vieții lui, iar el martorul vieții tale, iată nivelul la care năzuiesc să trăiască sufletele gemene.” Nu este lipsită de importanță și viziunea autorului prin prisma religiozității, unde influența aparițiilor recente polițisto-conspiraționiste din genul Dan Brown îl influențează vizibil pe autor.

Foarte multe surse de lectură constituie reperele acestor lecții având ca susținere o poveste de iubire. Vorbim în această carte de iubirea ca artă, iubirea care se poate eterniza, manifestată ideatic, iubirea ca absolut. Sunt chipuri diferite în care acest sentiment de mișcare a soarelui și a altor stele a fost tratat de literatură, dar în Ramura de liliac, Dan Iacob încearcă o reconstituire a fațetelor diferite ale iubirii așa cum a fost ea zugrăvită în scrierile lumii, în ipostazele sale, dar accentuându-i posibilitatea fundamentală: cea de atingere a absolutului. Cred că importantă este ideea dominantă a cărții prin care iubirea poate atinge comuniunea perfectă între doi oameni și prin acest nivel devine nepieritoare și absolută.

Cristina Ștefan, iunie 2020

Postate prin social media: Despre iubire

Iar mă întreabă facebook la ce mă gândesc. Mă gândesc la celebrul pasaj din Epistola I către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel:

„1. Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.

2. Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa, chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.

3. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.

4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,

5. nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,

6. nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,

7. acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.

8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

9. Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte,

10. dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.

11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.

12. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.

13. Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea”.

Mă gândesc cât de departe suntem astăzi de cuvintele acestea ale Sfântului Apostol Pavel. Dar am fost, vreodată, cu adevărat, aproape de ele? De vreo patruzeci de ani încoace mă interesează cărţile, mă interesează ce transmit ele şi am trăit, ani la rând, cu nădejdea că există o carte care să lumineze toate înţelesurile, în care să găsesc toate răspunsurile. Pe drumul deschis de filosoful Constantin Noica, am crezut, ani şi ani, că cel mai bun lucru este să devii un om de cultură, un om cultivat. Să presupunem că există un om care a citit toate cărţile, din toate domeniile, că le-a înţeles, că ne poate vorbi despre ele, că, din aşezarea lor, poate răspunde la toate întrebările. Ei bine, după mărturia Sfântului Apostol Pavel, acel om n-ar însemna nimic dacă nu ar avea dragoste. Am înţeles că, în scurt timp, vom putea pune întrebări pe google şi vom primi răspuns. Google a citit toate cărţile, nimeni nu poate concura cu el. Dar google nu are dragoste. Iisus nu a spus „Eu deţin adevărul” . Dacă ar fi spus aceasta, ar fi însemnat că adevărul este un secret ce poate fi scris pe o bucată de hârtie şi s-ar fi oferit averi, s-ar fi purtat războaie, spre a ajunge în posesia acelei hârtii. El a spus „Eu sunt adevărul”. Adevărul se trăieşte, se trăieşte cu fiecare fibră a fiinţei, cu mintea-inimă. Sunt bune şi cărţile, desigur, ne ajută să dobândim cunoştinţe, o profesie cu care să ne câştigăm existenţa, dar adevărul se trăieşte. Şi se trăieşte în orizontul dragostei, doar în orizontul dragostei. Mai avem noi, cei de astăzi, acces la acest orizont? A avut omenirea, vreodată, acces la el? În cartea „Isus al meu”, Gabriel Liiceanu ne spune: „Utopica iubire creştină! (…) Nu iubirea ar trebui să ne lege pe toţi, că asta nu se poate, ci urbanitas, civilitatea, buna creştere, respectarea aceloraşi reguli de viaţă care ne limitează libertatea din clipa în care ea se izbeşte de libertatea celuilalt. Iar când acestea nu sunt, nimic nu e, iar iubire cu atât mai puţin”. La asta mă gândesc în această dimineaţă: mai este capabil omul să-şi iubească aproapele, până la a-şi pune viaţa pentru el? A fost vreodată în stare, în afara orizontului sfinţeniei, al sfinţilor? Iar aproapele nu înseamnă cel de un sânge cu tine, cel din familia ta, ci cel în nevoie, cel căzut „între tâlhari”. Lumea trece, de câteva luni de zile, prin momente de cumpănă. Vom reuşi să ne regăsim, unii pe alţii, chiar dacă nu am făcut-o niciodată până acum, în lumina dragostei, sau ne vom afunda tot mai mult şi tot mai adânc în întunericul urii, al indiferenţei, al egoismului? Voi ce credeţi?

Dan D. Iacob

Postate prin social media: Grupuri

Sunt invitat să intru în, sau să apreciez, tot felul de grupuri, atât pe facebook cât şi pe WhatsApp. Pe WhatsApp mă trezesc introdus în diferite grupuri. Unele mă interesează şi rămân, din celelalte ies imediat. Cum de nu înţeleg oamenii că suntem diferiţi, că fiecare dintre noi are alte priorităţi? Ştiu, sunt multe de făcut în România: de apărat pădurile, de adunat gunoiul din tot felul de locuri, de luptat împotriva ştirilor false, de promovat cărţi, filme, de…de…de…Voi cum vă descurcaţi cu atâtea grupuri? Eu mi-am făcut o listă scurtă, cu trei priorităţi, şi mă ţin de ea. La 60 de ani ai mei am învăţat că cel mai important capital este timpul şi, de aceea, caut să nu-l risipesc. Dacă v-aş spune cele trei priorităţi ale mele poate că veţi da îngăduitori din cap şi veţi gândi: „Te risipeşti!” Repet, voi cum vă descurcaţi cu grupurile?

Dan D. Iacob

Postate prin social media: Despre mărirea pensiilor

Iunie 2020:

Zilele acestea, massmedia a intensificat dezbaterile legate de mărirea cu 40%, conform legii în vigoare, a pensiilor, începând cu data de 1 septembrie. Dincolo de argumentele pro şi contra acestei măriri, vă invit să recitiţi un fragment din celebra piesă de teatru a lui I.L. Caragiale, “Conu Leonida faţă cu reacţiunea”:

“EFIMIŢA: Adică, zău, bobocule, de! eu, cu mintea ca de femeie, pardon să te-ntreb şi eu un lucru: ce procopseală ar fi şi cu republica?

LEONIDA (minunat de-aşa întrebare): Ei! bravos! ş-asta-i bună! Cum, ce procopseală? Vezi asta-i vorba: cap ai, minte ce-ţi mai trebuie? Apoi, închipuieşte-ţi dumneata numai un condei, stăi să-ţi spui: mai întâi şi-întâi că dacă e republică, nu mai plăteşte niminea bir…

EFIMIŢA: Zău?

LEONIDA: Zău… Al doilea că fieştecare cetăţean ia câte o leafă bună pe lună, toţi într-o egalitate.

EFIMIŢA: Parol?

LEONIDA: Parol… Par egzamplu, eu…

EFIMIŢA: Pe lângă pensie ?

LEONIDA: Vezi bine; pensia e başca, o am după legea veche, e dreptul meu; mai ales când e republică, dreptul e sfânt: republica este garanţiunea tuturor drepturilor.

EFIMIŢA (cu toată aprobarea): Aşa da.

LEONIDA: Şi al treilea, că se face şi lege de murături.

EFIMIŢA: Cum lege de murături ?

LEONIDA: Adicătele că nimini să nu mai aibă drept să-şi plătească datoriile.

EFIMIŢA (crucindu-se cu mirare): Maică Precistă, Doamne! apoi dacă-i aşa, de ce nu se face mai curând republică, soro ?

LEONIDA: Hei! te lasă reacţionarii, domnule ? Fireşte, nu le vine lor la socoteală să nu mai plătească niminea bir! e aproape de mintea omului: de unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura?

EFIMIŢA: Aşa e… da’… (reflectând mai adânc) un lucru nu-nţeleg eu.

LEONIDA: Ce lucru?

EFIMIŢA: Dacă n-o mai plăti niminea bir, soro, de unde or să aibă cetăţenii leafă?

LEONIDA (în luptă cu somnul): Treaba statului, domnule, el ce grije are? pentru ce-l avem pe el? e datoria lui să-ngrijească să aibă oamenii lefurile la vreme…

EFIMIŢA (lămurită): Aşa da… vezi, mie nu-mi dădea-n gând. (după o pauză de reflecţie)

Ce bine ar fi! unde dă Dumnezeu odată să o mai vedem ş-asta, republica! (Leonida începe

să sforăie) Dormi, soro?… (Leonida sforăie-nainte) A adormit.”

Iar noi, se ştie prea bine, trăim într-o republică…

Dan D. Iacob

Postate prin social media: Cu mască, fără mască

Iunie 2020: Pe stradă, ştim prea bine, nu suntem obligaţi să purtăm mască. Cred că aţi observat şi voi că, mai ales oamenii în vârstă, poartă mască pe stradă. Nu este nimic rău, greşit în asta, dar am observat că marea majoritate a măştilor purtate de ei sunt uzate, chiar murdare în unele cazuri. Ştiu,cu preţul unei maşti poţi cumpăra o pâine, chiar două. Ştiu, dar mai bine nu le-ar purta. Nu numai că o mască murdară, uzată, nu te poate proteja, dar îţi afectează şi respiraţia, calitatea aerului respirat, mai ales dacă eşti în vârstă. Când intri într-o clădire, poţi pune pe faţă orice mască, pentru că nimeni n-o să te întrebe dacă masca e de azi, sau de ieri, aşa cum întrebăm noi la brutărie, despre pâine.

Vorba lui Bacovia: „O, ţară tristă, plină de humor…”

Dan D. Iacob

Postate prin social media: Înghiţitorii de pastile

De-a lungul veacurilor, minţile cele mai luminate ale planetei au încercat să definească omul, spre a reliefa diferenţa dintre el şi animale. Aristotel a afirmat că omul este o fiinţă socială, cu alte cuvinte, că el nu poate trăi decât în relaţie cu alţi oameni, Pascal a spus că omul este o trestie gânditoare, iar Heidegger că este păstorul fiinţei. Au fost gânditori care au observat că doar omul este fiinţa care poate crea unelte, care poate iubi, care crede în nemurirea sufletului. Omul, spunea Lucian Blaga, este fiinţa care trăieşte în orizontul misterului şi întru revelarea lui. El singur este creator de ştiinţă, artă, filosofie, religie, prelungind, prin aceasta, esenţa creatoare a Celui care l-a creat.

Dimineaţa şi seara am program de televizor şi, nu ştiu cum se face că, deschizându-l înainte de fix, dau peste reclame. Mănânc, mă bărbieresc sau mă îmbrac şi, în acest timp, în auzul şi văzul meu curg tot felul de reclame. Nu vi le amintesc, pentru că le ştiţi foarte bine.Ascultându-le, am realizat că astăzi omul poate fi definit ca fiinţa care înghite pastile şi se dă cu creme, şi, mai ales, fiinţa care cumpără. Care cumpără mult şi foloseşte puţin din tot ceea ce a cumpărat. Comparând aceste definiţii cu cele de mai sus, putem observa lesne cum a dispărut orizontul sufletului nemuritor, al creativităţii, al misterului, al gândirii.

Mare păcat, nu?

Cumpăraţi, cumpăraţi, cumpăraţi, acesta pare să fie sloganul economiei capitaliste, bazate pe cerere şi ofertă. Să te fac să crezi că ai nevoie de acest produs, şi de acel produs, şi de celălalt… aceasta este miza societăţii de consum.

Pentru că meriţi!Eşti special, şi meriţi, DACĂ PLĂTEŞTI, tot ce e mai bun pe lume! Aceasta este miza reclamelor.

Dacă ar fi să cumpăr, spre binele meu, desigur, toate suplimentele naturiste şi toate cremele la care se face reclamă, toate aparatele, ar trebui, de dimineaţa până seara să iau pastile, să mă dau cu creme, să stau la aparate. Spre binele meu, desigur, întru prelungirea vieţii mele.

Dar, făcând toate acestea, nu uit oare de adevăratul sens al vieţii?Nu uit de lucrurile pe care le pot primi gratuit de la ceilalţi? Poate ar trebui să facem reclamă la îmbrăţişare, la surâs, la o vorbă bună, la iubire, la prietenie. Nu se vor face astfel de reclame, pentru simplul motiv că ele nu umplu conturile nimănui. Pe când pastilele, cremele, ciorapii speciali, lanternele minune, aparatele de ascuns zgârieturile de pe maşini, cele pentru revigorarea picioarelor, a trupului, ehe, cu ele e altă poveste…

Voi ce credeţi? Suntem fiinţe care înghit pastile, se dau cu tot felul de creme şi cumpără lucruri pe care apoi le uită în debara? Nu suntem şi altceva? Care este definiţia omului, mai apropiată de felul vostru de fiinţă?

Dan D. Iacob

 

Postate prin social media: Ultimul chip

Acum 131 de ani, „omul deplin al culturii româneşti” trecea în veşnicie. În anul 1989, eminescologul Petru Creţia, a scris un text cu titlul „Ultimul chip”, pe care vi-l readuc astăzi în memorie:

”Orice pămînt întors în pămînt e un amestec de oase şi de vise, de biată carne abolită cu marile-i rîvne cu tot, de ceva care a fost cu ceva ce nu mai poate fi. Între ce a fost Eminescu şi veacul lui de glorie şi de ţărînă stă ultimul lui chip, masca lui funerară, chipul acela emaciat, coborît de pe o cruce nevăzută, flămînd şi însetat, maculat şi totodată izbăvit de suferinţa unei soarte. Semănînd sfîşietor cu Horea supliciat, cu Iancu rătăcit, cu mulţii mucenici anonimi ai unor cauze pe care le-au crezut pierdute: lungul şir de obidiţi cărora masca lui le da petru vecie un chip. De ce doar gînduri pentru slava lui şi nu puţină dragoste pentru rănile lui, pentru obida lui, pentru preţul pe care l-a avut de plătit, pentru ceasurile tîrzii cînd atît de greu suspina “o, Doamne” şi apoi cădea în tristeţe şi tăcere? Sau pentru serile cînd le cînta ardelenilor doine, prin grădinile de vară ale Bucureştilor, de se topeau aceia de plîns. Şi nu mai puţin pentru altă seară, tîrzie şi ea, cînd, însingurat între mai mulţi prieteni, îi spunea lui Panu: “Panule, ştii tu că în lumea asta nu e nimic mai interesant decît istoria poporului nostru, trecutul lui, tot, tot, este un şir neîntrerupt de martiri.” A fost un om care greu se dădea pe mîna cuiva şi care, pe de altă parte, din inaptitudine pentru orice compromis, şi-a făcut destul de mulţi duşmani. De ce nu l-am iubi pentru tot ce a fost în toată fiinţa lui din care o parte era pieritoare şi supusă pătimirii? Pentru lacrimile pe care le vărsa, într-un îndoit amurg, de nerăbdare că nu răsare odată luna de după munţii prea înalţi. Poate nici nu ne-ar accepta iubirea. Şi poate totuşi da, dacă ar şti că nu l-am trădat, că nu ne-am înfrăţit cu vrăjmaşii neamului său şi al nostru, că am păstrat ceva din neîndurarea lui inocentă, din care lui nădejdea a început să-i lipsească an după an, luptă după luptă. Cine n-a ştiut, în acest ceas, să sărute în gînd, plîngînd, fruntea măştii lui funerare a lipsit de la sărbătoarea veacului său”.

Dan D. Iacob

Postate prin social media: Eminescu, 131 de ani de nemurire

Iar mă întreabă Facebook la ce mă gândesc. Mă gândesc la faptul că aseară, deşi am căutat, mai multe ore, pe aproape toate canalele româneşti, o emisiune despre Mihai Eminescu, nu am găsit. Pe Cinemaraton a fost reluat filmul „Un bulgăre de humă” şi …cam atât. Posturile de televiziune private nu au obligaţia de a ne aduce aminte de marele poet, dar TVR1, TVR 2, TVR3 au această obligaţie. E drept, la TVR3 nu am ajuns, pentru că nu mai ştiu pe ce canal este.

Ce trist… Să ai, acasă la tine, un geniu de talia lui Mihai Eminescu, şi să-l ignori. Ştiu, Eminescu nu mai este corect din punct de vedere politic, din punctul de vedere al noii politici culturale neomarxiste, cu rădăcini în Şcoala de la Frankfurt, politică ce a îmbrăţişat acum întreaga planetă, de la SUA, la UE. America, s-a spus, a fost mare atâta timp cât nu a avut o ideologie. Acum o are – corectitudinea politică – şi vedem ce se întâmplă acolo.

Am în bibliotecă un mic volum de versuri eminesciene, publicat în anul 1958, în „obsedantul deceniu”, în colecţia „cele mai frumoase poezii”. El conţine 24 de poezii corecte din punctul de vedere al politicii de atunci: „Venere şi Madonă”, „Epigonii”, „Mortua est!”, „Floare albastră”, „Împărat şi proletar”, „Făt-Frumos din tei”, „Melancolie”,”Lacul”, „Dorinţa”, „Singurătate”, „O rămâi”, „Revedere”, „O, mamă”, „Scrisoarea III”, „Luceafărul”, „Şi dacă…”, „Glossă”, „Peste vârfuri”, „Somnoroase păsărele”, „Ce te legeni…”,” Mai am un singur dor”, „La steaua”, „Viaţa”, „Dintre sute de catarge”. Volumul a apărut la Editura Tineretului, fiind tipărit în 49.600 exemplare broşate şi 550 exemplare cartonate, un tiraj, trebuie să recunoaştem, de neimaginat astăzi. Nu trebuie să fii specialist în poezia eminesciană spre a înţelege că selecţia de mai sus este axată pe poeziile care au teme sociale, care prezintă într-o lumină proastă religia şi pe slujitorii ei („Când aud vreodată un rotund egumen / Cu foalele-ncinse şi obrazul rumen / Povestind că viaţa e calea durerii / Şi că pocăinţa urmează plăcerii – / Mă întreb : Acesta poate ca să ştie, / Cum este viaţa, cum cată să fie? „) sau ” Religia – o frază de dânşii inventată / Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug „. Da, Eminescu a scris aceste poeme, dar a scris şi ‘Rugăciune”, „Răsai asupra mea”, „Colinde , colinde”, „Învierea”, şi a spus că ” Biserica este maica neamului românesc”,însă atunci, în anul 1958, ele nu erau corecte din punct de vedere politic. Nu mai vorbim de poezia „Doină” şi de celelalte „Scrisori”. Punând cele 24 de poeme sub titlul „cele mai frumoase poezii”, îi faci un mare deserviciu poetului. Da, îl poţi prezenta, deplin, pe Eminescu, făcând o selecţie de 24 de poeme din tot ce a scris, dar fără să laşi la o parte „Scrisorile”, „Doina”, „Strigoii”,”Memento mori”, cu alte cuvinte, selectând poezii din toate orizonturile pe care el le-a cuprins cu nemarginile de gândire. Ştiu, erau vremuri tulburi atunci, cisma rusească era în ţară, puşcăriile comuniste erau pline de elita acestui popor, iar micul volum reprezenta un pas în recuperarea poetului, mai ales că prefaţa este semnată de Tudor Arghezi,care-l numeşte pe poet „un Beethoven al graiului românesc” şi „marele descălecător al poeziei”. Editura , mai spune Arghezi, „a avut intenţia de a pune în faţa tinerilor cititori un mănunchi de stihuri alese, pentru a fi simţite în tăcerile singurătăţii”.

Îl poate cunoaşte un tânăr, de atunci sau de astăzi, deplin, pe marele poet, doar din selecţia prezentată? Nu! Arghezi însuşi semnase, în acei ani, pactul cu diavolul, iar ecourile inegalabilei conferinţe despre Eminescu, rostită în anul 1943 la Ateneul Român, în care poetul este numit „sfântul preacurat al ghiersului românesc”, nu se mai regăsesc în cuvântul introductiv al micului volum din anul 1958. Dar regimul comunist avea nevoie de nume de prestigiu – Arghezi, Sadoveanu, Călinescu – spre a drapa cu ele iadul abătut asupra poporului român. Au trecut de atunci peste 60 de ani, opera lui Eminescu a fost redată culturii româneşti după anul 1964, am păşit în capitalism, dar iată că astăzi, când, teoretic, avem acces la toate orizonturile, uităm să-l sărbătorim pe Eminescu în ziua trecerii sale în veşnicie. Uitare, sau o nouă formă a corectitudinii politice, a neomarxismului cultural care, ca o fantomă, bântuie astăzi prin lume ? Voi ce credeţi?

Dan D. Iacob