Ziarul Ceahlaul: Faptele Spiritului

În ziua de 14 iulie 1984 trecea în „Țara de Dincolo“, la vârsta de 79 de ani, într-o cameră a spitalului din Fălticeni unde fusese, cândva, un paraclis, Vasile Lovinescu, cel care, pornind de la opera lui René Guénon, a reușit să contureze, prin cărțile sale, rădăcinile spirituale, tradiționale, ale acestui neam. „Dacia hiperboreană“, „Creangă și creanga de aur“, „Jurnal alchimic“, „Monarhul ascuns“, „Incantația sângelui“ sunt numai câteva titluri dintr-o serie de volume ce n-ar trebui să lipsească din biblioteca intelectualului român. Mai mult…

Violenta si sacrificiul – partea a 3-a

(continuare la Violenta si sacrificiul – partea a 2-a)

Violenţa sacrificială nu poate fi analizată independent de relaţia sa cu gândirea magică. În Medeea lui Euripide, principiul substituirii unei fiinţe umane cu altă fiinţă umană apare sub o formă sălbatică. Medeea pedepseşte trădarea lui Iason sacrificându-i copii, după ce îşi sacrificase propriul frate, pentru a-l proteja pe erou. Girard defineşte criza sacrificială ca pe o pierdere a diferenţei dintre violenţa impură şi violenţa purificatoare. Ideea freudiană a unui instinct care îl împinge pe om spre violenţă sau spre moarte nu este, în opinia lui Renè Girard decât „o poziţie mitică de repliere care îi împinge pe oameni să-şi plaseze violenţa în afara propriei persoane, să facă din ea un zeu sau un destin”(1)

Abordând relaţia dintre violenţă şi sacrificiu, Rene Girard ajunge şi la tema jocului. În concluzia la volumul „Violenţa şi sacrul”, el afirmă că ideea profană de joc este absentă în desfăşurarea unui ritual, noi fiind cei care, din exterior, o proiectăm asupra ritului. Asta nu înseamnă, subliniază el, că jocul este străin ritului, pentru că de la rituri ne vin principalele jocuri, dar înseamnă că noi am inversat, ca întotdeauna, ordinea semnificaţiilor, propriile noastre jocuri nefiind decât nişte rituri mai mult sau mai puţin desacralizate. Am citit cu toţii celebra cartea a lui Johan Huizinga, intitulată „Homo ludens”, în care filologul şi istoricul olandez încearcă să demonstreze că apariţia culturii este legată de joc. Cultura, spune el, apare dintru început nu din joc, ci ca joc, ca structură ludică, idee ce va deveni fundamentală în filosofia culturii.

Violenta si sacrificiul – partea a 2-a

(continuare la Violenta si sacrificiul – partea 1)

Omenirea, în întregul ei, este dominată de violenţă, iar Isus, fiind pur, neatins de violenţă, devine, în mod necesar, victima ei. Nonviolenţa nu este fatală în sine, ea fiind orientată spre viaţă, nu spre moarte. “Ceea ce îl condamnă pe Isus este fidelitatea absolută faţă de principiul definit în propria sa predicaţie. Nu există altă cauză a acestei morţi decât dragostea faţă de aproape, trăită până la capăt în infinita înţelegere a cerinţelor sale. -Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca viaţa să şi-o pună pentru prietenii săi- (In. 15,13).(…) Isus nu face decât să se supună până la capăt unei exigenţe de iubire despre care afirmă că vine de la Tatăl şi este adresată tuturor oamenilor. Oricine este chemat să devină fiu al lui Dumnezeu. Unica diferenţă, dar una capitală, este aceea că Fiul înţelege Cuvântul Tatălui şi i se conformează până la capăt, se identifică total cu acest cuvânt, în vreme ce alţi oameni, chiar dacă-l înţeleg, sunt incapabili să i se conformeze. Isus este singurul om care atinge scopul pentru întreaga omenire, singurul om de pe pământ care nu datorează nimic violenţei şi înfăptuirilor sale. Numele de Fiul Omului corespunde şi el, evident, împlinirii doar de către Isus a unei vocaţii care este a tuturor oamenilor. Dacă, pe pământ, această împlinire trece în mod necesar prin moartea lui Isus, nu este pentru că Tatăl a hotărât astfel, din stranii raţiuni sacrificiale; nici Fiul, nici Tatăl nu trebuie întrebaţi asupra cauzei acestui eveniment, ci toţi oamenii, doar omenirea. Însuşi faptul că omenirea n-a înţeles niciodată cu adevărat despre ce este vorba, arată clar perpetuata nerecunoaştere a omorului fondator, neputinţa noastră de a înţelege Cuvântul divin. “(1)

Dumnezeu-Iubire nu poate fi un Dumnezeu al violenţei, în stare să ceară sângele victimei celei mai apropiate de El, al propriului Fiu. Pe de altă parte, pentru Iisus, a continua să trăiască într-o lume ce a refuzat Împărăţia Tatălui, ar însemna a se supune în faţa violenţei. În interpretările clasice, teologice, moartea lui Iisus nu vine, în ultimă instanţă, de la oameni, ci de la Dumnezeu, iar acesta este argumentul duşmanilor creştinismului, spre a demonstra că el reproduce schema tuturor religiilor primitive. Dar pentru a scăpa de violenţă trebuie să-ţi iubeşti aproapele, însă, în realitate, printre oameni, această dragoste n-a trăit-o până la capăt decât Iisus. “Pe acest pământ nu există decât Cristos care să-l fi ajuns vreodată pe Dumnezeu în perfecţiunea iubirii sale. Din pricină că nu înţeleg omorul întemeietor şi întemniţarea universală în violenţă, universala complicitate cu violenţa, teologilor le e frică să nu compromită transcendenţa divină luând ad litteram cuvintele Evangheliei. (…) Lectura non-sacrificială ne permite să înţelegem că Fiul este singurul unit cu Tatăl în plenitudinea umanităţii şi a divinităţii”(2), divinizarea omului fiind cu putinţă doar prin medierea Lui, de vreme ce El este unica punte între Împărăţia Violenţei şi Împărăţia lui Dumnezeu. Apariţia pe acest pământ a unei fiinţe ca Iisus este imposibilă, pentru că aici este o lume guvernată, în întregime, de violenţă şi de miturile violenţei. De aceea Evangheliile, Noul Testament în ansamblul său şi teologia primelor concilii afirmă că Iisus Hristos este Dumnezeu nu pentru că a fost răstignit, ci pentru că este Dumnezeu născut din Dumnezeul veşnic. “Să-l recunoşti pe Cristos ca Dumnezeu înseamnă să rercunoşti în el singura fiinţă capabilă să depăşească această violenţă care, până atunci, i-a depăşit pe oameni în mod absolut. Dacă violenţa este subiectul oricărei structuri mitice şi culturale, Cristos este singurul subiect care scapă acestei structuri, pentru a ne elibera de sub stăpânirea ei.”(3)

Reprezentarile lui Stefan cel Mare

În afara reprezentărilor clasice ale lui Ştefan cel Mare, există două reprezentări în care voievodul apare cu barbă, chipul său semănând cu cel al Mântuitorului Hristos. În anul 2015, în cadrul Colocviului închinat memoriei acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta, doamna Ioana Beldiman a prezentat comunicarea cu titlul Volto Santo di Lucca, sursă a portretului lui Ștefan cel Mare de la 1797. Autoarea făcea o interesantă apropiere între pictura înfățișându-l pe Ștefan Voevod, comandată de egumenul Sfintei Mănăstiri Putna, Paisie Ioanovici, și executată de „smeritul Vasile Popovici din Târgul Sucevii la leat 1797 fevrar 28” şi o lucrare din aria italiană, crucifixul – relicvar Volto Santo de la Lucca, conturând un triunghi ce leagă trei lucrări:

  • crucifixul romanico-bizantin de la Lucca,
  • litografia romantică (1822–1823), reprezentându-l pe Ștefan cel Mare, de Gh. Asachi și
  • pictura în ulei pe pânză Ștefan Voevod de Vasile Popovici (1797), apropiată de stilistica unei icoane pe lemn din zona Bucovinei.

Piesa de cult păstrată în Catedrala San Martino din Lucca este venerat din anul 7824, accreditându-se ideea imaginii acheiriopoietice a crucifixului-relicvar, respectiv imagine nefăcută de mână umană. Dobândind valoarea de simbol al orașului Lucca, imaginea a fost răspândită în întreaga Europă. Atrag atenția trăsăturile somatice orientalizante ale figurii: chipul prelung, întunecat, nasul lung, acvilin, ochii exoftalmici, deschiși, simbolizând înfruntarea morții prin Înviere.

Apostolul: Autori nemteni la Targul de carte Librex 2017

În perioada 10-14 mai 2017, s-a desfăşurat la Iaşi, ediţia a XXV-a a Târgului de carte Librex. Sub tema „Cărţi şi oameni în jurul lumii”, evenimentul a adunat invitaţi din Franţa, Germania, Egipt, Mexic şi România, dar şi 150 de expozanţi cu un profil axat pe tematica Târgului (carte, arte vizuale, muzică, papetărie, birotică, jucării). Citeşte mai mult….

Violenta si sacrificiul – partea 1

În cartea “Violenţa şi sacrul”, publicată în anul 1972, René Girard leagă termenul de violenţă de sfera tragicului, tragedia fiind, după gândul lui, echilibrul unei balanţe care nu e cea a justiţiei, ci a violenţei. Din perspectivă antropologică, ne aminteşte el, tragedia este mimarea unui ritual care are drept scop abaterea violenţei dinspre o anume comunitate, prin sacrificiu, la început sacrificiul fiind uman, mai târziu victima umană fiind înlocuită cu un animal (ied, ciută, ţap) care păstra atributele victimei.

În analiza relaţiei dintre violenţă şi sacru, René Girard defineşte trei structuri arhetipale care motivează mecanismul violenţei:

  • rivalitatea mimetică în contrapondere cu dorinţa de autenticitate a fiecărui individ,
  • instinctul proteic şi independent de relaţia dintre sacrificiu şi gândirea mitic-arhetipală, dar în strânsă dependenţă de hermeneutica freudiană,
  • un instict al sacrificiului care motivează asumarea rolului de victimă, în societăţile antice.

Relaţia dintre violenţa sacrificială şi sărbătoarea care o precede este fundamentală în opera girardiană, teoria sărbătorii fiind articulată pe teoria sacrificiului. Girard îl citează pe Roger Caillois pentru a argumenta în favoarea ipotezei că violenţa poate deveni obiectul unei „comemorări vesele”, ca antecedent al unei soluţii cathartice. Sacrificiul reînnoieşte o ordine culturală, reactualizează relaţia dintre om şi cosmos, prin rememorarea unui moment originar, perceput ca sursă a vitalităţii şi prin repetarea unei experienţe cu rol întemeietor.

Jurnalul unui bibliotecar: fiecare cu firea lui…

writingDacă fac liturghie și m-am împărtășit, spune într-o carte părintele duhovnic al monahilor de aici, sunt mulțumit. Nu-mi trebuie Țara Sfântă, Ierusalimul, Sfântul Munte. Format în preajma părintelui Paisie Olaru și a Părintelui Cleopa, acest călugăr născut în anul 1965 a moștenit de la ei calea categorică, riguroasă a monahismului moldav. Monahismul de după 1990, mai spune el, a adus două catastrofe: telefonul mobil și libertatea de mișcare a călugărilor. Într-adevăr, când ai ales monahismul trebuie să te statornicești într-un loc și să începi lucrarea asupra ta însuți, iar vorbitul la mobil, călătoriile, nu fac decât să te scoată din sine, viciind mediul în care ai ales să trăiești. Dar, din nefericire, foarte puțini monahi sunt la nivelul mediului pe care l-au ales și atunci cad în sfera aflării în treabă la români. Ce să-i faci, strâmtă este calea care duce la Împărăție și tragedia este că poți fi alături de cale având sentimentul că ești pe ea, ba mai mult, dând și sfaturi docte, culese de prin cărți celor care, văzându-te în haine negre, îți cer cuvânt de învățătură. Tu te faci că îl dai, ei se fac apoi că îl lucrează și uite așa ne trecem viețile, felicitându-ne unii pe alții, fericindu-ne unii pe alții, că ne-a lăsat bunul Dumnezeu în sânul dreptei credințe! Se povestește că un idol al casei, plămădit din ceară, se afla lângă focul în care erau călite vase de preț. Când începu să se topească, se plânse focului:

– Cât de crud poți fi cu mine, lor le dăruiești durabilitate, iar pe mine mă distrugi!

– Să te plângi mai degrabă de firea ta, răspunse focul, eu sunt pretutindeni același.

Așa și cu focul creștinismului; fiecare cu firea lui…

Pelerin în Tara Sfânta, de Paste

În anul 2007 am petrecut sărbătorile de Paște în Țara Sfântă, după ce în Vinerea Mare am făcut Drumul Crucii, iar sâmbătă, la ora 14 și 6 minute am luat lumină din lumina care, în chip minunat, coboară la Sfântul Mormânt. Izvoarele Iordanului, Nazaretul, Betleemul, Marea Moartă, Marea Tiberiadei, Hozeva, Carantania, Mânăstirea Sfântul Sava, Zidul Plângerii, Grădinile Templului Bahai, iată câteva din reperele pelerinajului. Citeşte mai mult…

Jurnalul unui bibliotecar: Post Scriptum

Timpul, spune Shakespeare într-un rând, trece peste noi cu nepăsarea hoțului grăbit, ce strânge prada fără să se uite. Și timpul a trecut, la sfârșitul anului 2013 directorul bibliotecii s-a pensionat și, înțelegându-mă bine cu noul director, poet și scriitor, am reușit să fac ceea ce știu mai bine: activități culturale, teatru-lectură, un atelier de dezbateri civice sub orizontul Cult-Cultură. Astăzi, bibliotecile tind să devină Centre Culturale unde se pot desfășura diferite activități, de la lansări de carte la audiții muzicale, de la vizionări de filme documentare sau artistice până la prezentarea unor spectacole de teatru, centre unde utilizatorul are acces la internet, la baze de date în format electronic. Utilizatorul de astăzi poate împrumuta acasă, în afară de cărțile pe suport de hârtie și filme artistice sau documentare, ori CD-uri cu muzică de diferite genuri. De asemenea, își face tot mai simțită prezența cartea electronică (e-cartea sau, în engleză, electronic book, e-book). Ea este o publicație fără un suport propriu fizic, existând doar sub formă logică- gânduri într-un creier electronic. Accesarea acestor informații este posibilă prin utilizarea câtorva sisteme de suport fizic – de la hard discul unui calculator accesat direct sau de la distanță prin internet sau intranet, la discuri optice și la cartele de memorie (suporturi externe). Anul acesta, a fost lansată la Paris cea mai mare bibliotecă digitală din lume, considerată o catedrală a intelectualității, reunind manuscrise antice chine-zești, primele hărți ale Lumii Noi, ziare irakiene sau texte originale semnate de Rabelais, informează ziarul The Guardian. Proiectul World Digital Library (WDL), care aduce la un loc unele dintre cele mai valoroase opere ale lumii, a fost lansat în luna aprilie 2014 la Centrul UNESCO din Paris. Platforma online are structura unei ferestre digitale prin intermediul căreia internauții pot accesa zeci de mii de texte rare din țări precum Arabia Saudită, Africa de Sud, Suedia. Biblioteca digitală este poziționată ca un instrument educațional singular în lume, materialele fiind accesate gratuit și traduse în șapte limbi. În aceste condiții, afirmația lui Joge Luis Borges din volumul Cărțile și noaptea, capătă noi sensuri: Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci, alte persoane consideră că ar fi o grădină, alții și-l pot închipui ca un palat, eu l-am imaginat întotdeauna ca o bibliotecă și aici mă aflam eu…

Dan D. Iacob

Jurnalul unui bibliotecar: Robeste-ma Doamne, ca sa ma simt liber!

Cuvintele, spune Alexander Schmemann, pot risipi comuniunea, pot îndepărta bucuria. De aici dezaprobarea mea pentru conversațiile „profunde “și, mai ales, spirituale. În anii tineri tânjeam după o seară de discuții profunde, sufletești, spirituale, legate de marile înțelesuri ale trecerii omului pe acest pământ. Sufletul meu de atunci era însetat de ele pentru că începusem să pășesc pe drumul înfundat (o facultate tehnică) și felul meu de ființă se hrănea cu teatru, poezie, filosofie, înțelepciune. Anii au trecut, pașii pe drumul înfundat au devenit tot mai mulți, deși încercam mereu să-mi dau și alte drumuri, iar conversațiile spirituale cu semenii mei ajungeau să risipească comuniunea dintre noi, să alunge bucuria. Crescut de anumite lecturi și trăiri, de anumite întâlniri cu oamenii, fiecare partener de dialog își apără poziția despre care crede că este singura îndreptățită, singura pe deplin adevărată și astfel comunicarea era ratată, bucuria risipită. Fiecare dintre noi ne retrăgeam însingurați și triști, convinși că celălalt, ceilalți, n-au mers destul de departe pe drumul lor spre a ne da dreptate. De fapt, oricât de departe ar merge pe drumul lor, adevărurile noastre nu vor fi niciodată ale lor și oricât de departe am merge pe drumul nostru, adevărurile lor nu vor fi niciodată pe deplin ale noastre. Iau ca exemplu persoana Mântuitorului Hristos.

Fiecare din cei care pornesc pe drumul spre El ajung să aibă un Hristos al lor, chiar dacă biserica conturează un drum pentru toți. Sau cred că au un Hristos al lor când, de fapt, sunt pe un drum înfundat. Dar cum poți ști că te afli pe un drum înfundat? Când, după primii pași, începi să simți, organic, zidul de care te vei izbi la capătul lui. Dar atunci de ce nu faci pașii înapoi, de ce nu părăsești acest drum? Pentru că nu poți, pentru că un desiș de întâmplări, fapte, lucruri, te constrâng să mergi mai departe. De-a stânga și de-a dreapta drumul îți arată noi priveliști – căsătoria, copii, locurile succesive de muncă – trăiești bucurii și necazuri, împliniri și dezamăgiri, boli și vindecări. Toate sunt reale, deși, în adânc, știi că nu ești pe drumul tău. Nu ești pe drumul tău, dar drumul înfundat pe care ai mers zeci de ani devine ca și al tău de vreme ce ai început să obosești, să albești, să ai responsabilitatea copiilor ce ți s-au alăturat și care, la rându-le, își caută drumul. Dincolo de tot și de toate, există o singurătate a drumului înfundat, o singurătate pe care nici iubirea nu o poate umple până la capăt.